Noutati-legislative-mai-2022
Legislative

Noutăți legislative piața de capital – mai 2022

Pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe piața de capital, îți oferim în acest articol cele mai recente noutăți legislative. Documentul a fost creat de Roxana Păunescu, Manager Departament Investigații Antifraudă, Anticorupție și Servicii Financiare/ Direcția Conformitate Raiffeisen Bank România.

Noutăți legislative – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

1.Proiect de lege de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de finanțare participativă și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937

Art. 28 alin. (2) of ECSPR – Rezumatul proiectului de lege:

Autoritatea de Supraveghere Financiară a elaborat un proiect de lege în aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 care a fost înaintat în martie 2021 Ministerului de Finanțe din România în vederea inițierii procesului de promovare și aprobare interinstituțională. Proiectul de lege care desemnează A.S.F. ca autoritate competentă pentru aplicarea ECSPR este în prezent supus procesului de aprobare interinstituțională și avem în vedere ca acesta să fie promulgat de Președintele României și publicat în Jurnalul Oficial al României până în noiembrie 2021.

Pe scurt, proiectul de lege conține prevederi pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 la nivel național, cu referire la următoarele:

 • desemnarea A.S.F. ca autoritate competentă în România;
 • condițiile și procedura de autorizare de către ASF a furnizorilor de servicii de crowdfunding și înregistrarea în Registrul A.S.F., precum și prevederile privind notificarea modificărilor semnificative intervenite în înființarea și funcționarea furnizorilor de servicii de crowdfunding;
 • cerințele cu privire la comunicăriile de marketing. Conform acestor cerințe, comunicăriile de marketing trebuie să respecte anumite principii, printre care: informațiile, să fie în limba română, să fie clare, corecte și să nu includă estimări. Copiile electronice ale tuturor comunicărilor de marketing trebuie păstrate timp de 2 ani la sediul furnizorului;
 • termene de depunere a documentelor pentru autorizare, condiții de retragere a autorizației etc.;
 • anumite cerinţe (de ex. – prevederi privind forma juridică în conformitate cu regimul naţional etc.) aplicabile în cazul furnizorilor de servicii de crowdfunding, inclusiv în cazul instituţiilor de credit autorizate şi supravegheate de Banca Naţională a României, care intenţionează să oferi servicii de crowdfunding;
 • limba în care comunicările de marketing sau fișa cu informații cheie privind investițiile ar trebui puse la dispoziția potențialilor investitori;
 • competențele de supraveghere și investigație ale RO FSA în calitate de autoritate competentă în sensul art. 29 din Regulamentul (UE) 2020/1503, precum și prevederi privind cooperarea cu alte autorități competente din România sau din alte state membre și cu ESMA;
 • regimul sancționator pentru încălcarea prevederilor legale privind condițiile de autorizare și funcționare, care pot fi amenzi, măsuri administrative și/sau retragere a autorizației.

Proiectul de lege poate fi citit aici.

2. Sancțiuni aplicate de ASF conducerii unei societăți de administrare a fondurilor de pensii private

București, 13 mai 2022 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a efectuat un control permanent la societatea B.R.D. Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în urma căruia s-a constatat că directorul general și membrii Consiliului de Administrație al societății au încălcat regulile de guvernanță corporativă și cele privind evidența situațiilor contabile ale administratorului.

În sarcina directorului general s-au reținut fapte contravenționale privind efectuarea unor înregistrări în contabilitate, care nu au avut la bază documente justificative, nu au raționament economic, contravin funcționalității conturilor și care nu reflectă situația reală a patrimoniului administratorului B.R.D. Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

În sarcina membrilor Consiliului de Administrație al societății s-au reținut fapte contravenționale, din care rezultă că aceștia nu au asigurat un management prudent şi corect al administratorului B.R.D. Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., fapt ce a afectat patrimoniul administratorului.

Ca urmare a aspectelor constatate în acțiunea de control și potrivit prevederilor legale, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis măsuri sancționatorii.

Sancțiunile aplicate nu au vizat activitatea desfășurată de societatea B.R.D. Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. în legătură cu administrarea fondurile de pensii private. Interesele participanților și activele fondurilor, care sunt separate de activele administratorului, nu au fost afectate.

Poți găsi mai multe detalii pe site-ul ASF.

Noutăți legislative – Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

1.Recomandări ESMA pentru îmbunătățirea protecției investitorilor.

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor de valori mobiliare din UE, consiliază Comisia Europeană cu privire la anumite aspecte legate de protecția investitorilor de retail. În consiliere, ESMA prezintă propuneri care vor face mai ușor pentru investitori să obțină informațiile cheie de care au nevoie pentru a lua decizii de investiții bine informate, protejându-i în același timp de tehnicile de marketing agresive și de practicile dăunătoare.

Propunerile prezentate vizează menținerea unui nivel ridicat de protecție a investitorilor, asigurând în același timp că investitorii de retail pot beneficia de oportunitățile de digitalizare.

Recomandările se referă, printre altele, la:

 • solicitarea citirii automate a documentelor de divulgare pentru a facilita dezvoltarea bazelor de date care pot fi căutate disponibile publicului;
 • abordarea supraîncărcării informaționale propunând definirea a ceea ce este informația vitală și prin utilizarea tehnicilor digitale, cum ar fi stratificarea informațiilor;
 • dezvoltarea unui format standard al UE de informații cu privire la costuri și taxe și alinierea dezvăluirilor conform MiFID și PRIIPs KID;
 • posibilitatea ANC-urilor și ESMA de a impune firmelor utilizarea avertismentelor de risc pentru anumite instrumente financiare;
 • abordarea comunicării de marketing agresive;
 • abordarea problemelor legate de campaniile de marketing înșelătoare pe rețelele sociale și utilizarea practicilor de implicare online, cum ar fi utilizarea tehnicilor de gamification de către firme sau terți.

În plus, ESMA sprijină și propunerea Comisiei de a interzice primirea de PFOF pentru a aborda în mod adecvat riscurile grave de protecție a investitorilor care decurg din această practică.

Pașii următori: Îndrumarea a fost transmisă Comisiei Europene.

Poți citi mai multe despre aceste recomandări pe site-ul ESMA.

2. Propunerea Autorităților europene de supraveghere (ABE, EIOPA și ESMA – ESA) de revizuire a Regulamentului PRIIP

Autoritățile europene de supraveghere (ABE, EIOPA și ESMA – ESA) și-au publicat avizul tehnic către Comisia Europeană cu privire la revizuirea Regulamentului PRIIP. Sfaturile vor servi drept input pentru dezvoltarea Strategiei de investiții cu amănuntul a Comisiei.

Luând în considerare detaliile furnizate de Comisia Europeană în ianuarie 2021 cu privire la abordarea preconizată a acestei revizuiri a Regulamentului PRIIP, ESA recomandă modificări semnificative ale Regulamentului PRIIP și încurajează Comisia să ia în considerare o revizuire amplă a cadrului PRIIP, precum și să efectueze teste adecvate pentru consumatori înainte de a formula propuneri de modificări. Modificările recomandate urmăresc să îmbunătățească prezentarea informațiilor furnizate consumatorilor și să le faciliteze compararea diferitelor produse.

Sfatul abordează toate problemele solicitate de Comisie, inclusiv cum să adaptăm mai bine documentul cu informații cheie (KID) la era digitală și dacă să extindă domeniul de aplicare al regulamentului la alte produse financiare. În plus, prezintă recomandările ESA cu privire la o serie de alte aspecte în care analiza a arătat că sunt necesare schimbări pentru a obține rezultate optime pentru investitorii de retail. În special, ESA sunt de părere că KID s-ar dovedi mai util pentru investitorii de retail dacă ar fi prezentat într-un format mult mai simplu și mai ușor de utilizat.

Unele dintre principalele probleme identificate includ:

 • utilizarea unor categorii prea largi, generale, atunci când se specifică tipul de produs;
 • practici slabe în ceea ce privește claritatea generală a limbii și aspectul textului, inclusiv ca urmare a
 • automatizării în crearea unor astfel de texte;
 • informații insuficiente privind nivelurile de protecție a capitalului și potențialele pierderi pentru investitor;
 • descrierea imprecisă a caracteristicilor de terminare anticipată;
 • lipsa de claritate cu privire la natura și momentul plăților cupoanelor;
 • informații limitate despre natura specifică a activelor suport la care sunt expuși investitorii;
 • descrierea inadecvată a oricăror factori de levier și a riscurilor aferente acestora;
 • descrieri nediferențiate și abstracte pentru „investitorul de retail vizat”.

Mai detaliat, ESA recomandă:

 • valorificarea oportunităților dezvăluirii digitale, cum ar fi permisiunea ca informațiile să fie prezentate într-un format „stratificat”;
 • neextinderea domeniului de aplicare la produse financiare suplimentare în această etapă, dar precizarea în continuare a domeniului de aplicare existent;
 • permiterea unor abordări diferite pentru diferite tipuri de produse atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura înțelegerea adecvată a investitorilor de retail;
 • permiterea unei mai mari flexibilități cu privire la informațiile furnizate în secțiunea de performanță din KID, inclusiv indicarea performanțelor anterioare;
 • modificarea regulilor pentru produsele de asigurare cu opțiuni multiple pentru a facilita mai bine compararea între diferitele investiții;
 • introducerea unei noi secțiuni în KID pentru a acorda importanță obiectivelor durabile.

Unele dintre principalele probleme identificate includ:

 • utilizarea unor categorii prea largi, generale, atunci când se specifică tipul de produs;
 • practici slabe în ceea ce privește claritatea generală a limbii și aspectul textului, inclusiv ca urmare a automatizării în crearea unor astfel de texte;
 • informații insuficiente privind nivelurile de protecție a capitalului și potențialele pierderi pentru investitor;
 • descrierea imprecisă a caracteristicilor de terminare anticipată;
 • lipsa de claritate cu privire la natura și momentul plăților cupoanelor;
 • informații limitate despre natura specifică a activelor suport la care sunt expuși investitorii;
 • descrierea inadecvată a oricăror factori de levier și a riscurilor aferente acestora;
 • descrieri nediferențiate și abstracte pentru „investitorul de retail vizat”.

Mai detaliat, ESA recomandă:

 • valorificarea oportunităților dezvăluirii digitale, cum ar fi permisiunea ca informațiile să fie prezentate într-un format „stratificat”;
 • neextinderea domeniului de aplicare la produse financiare suplimentare în această etapă, dar precizarea în continuare a domeniului de aplicare existent;
 • permiterea unor abordări diferite pentru diferite tipuri de produse atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura înțelegerea adecvată a investitorilor de retail;
 • permiterea unei mai mari flexibilități cu privire la informațiile furnizate în secțiunea de performanță din KID, inclusiv indicarea performanțelor anterioare;
 • modificarea regulilor pentru produsele de asigurare cu opțiuni multiple pentru a facilita mai bine compararea între diferitele investiții;
 • introducerea unei noi secțiuni în KID pentru a acorda importanță obiectivelor durabile.

Citește întreg documentul aici.

3. Studiu ESMA care analizează motivele pentru costurile mai mici ale fondurilor ESG

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor de valori mobiliare din UE, a publicat un studiu care analizează motivele potențiale din spatele costurilor curente relativ mai scăzute și a performanței mai bune ale fondurilor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în comparație cu alte fonduri, între aprilie 2019 și septembrie 2021.

ESMA a stabilit recent că organismele de capitaluri proprii ESG pentru investiții colective în valori mobiliare (OPCVM), cu excepția fondurilor tranzacționate la bursă, au fost mai ieftine și cu performanțe mai bune în 2019 și 2020 în comparație cu companiile similare non – ESG.

Înțelegerea dinamicii costurilor și a performanței fondurilor ESG este de un interes deosebit, deoarece poate aduce perspective pentru întreaga industrie a fondurilor cu privire la modul de a face fondurile mai accesibile și mai profitabile pentru investitorii de retail.

ESMA analizează unii dintre potențialii factori din spatele acestei relativ ieftine și supraperformanțe a fondurilor ESG și găsește câteva diferențe între cele două categorii de fonduri:

 • Fondurile ESG sunt mai orientate către acțiuni cu capitalizare mare;
 • Fondurile ESG sunt mai orientate către economiile dezvoltate; și
 • De asemenea, expunerile sectoriale diferă între fondurile ESG și cele non-ESG.

Chiar și după controlul acestor diferențe, fondurile ESG rămân mai ieftine și mai performante din punct de vedere statistic decât colegii non-ESG. Prin urmare, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a identifica ceilalți factori care conduc aceste diferențe de costuri și performanță.

4. Lămuriri ESMA pe subiecte de transparență MiFID II și MiFIR

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare a piețelor de valori mobiliare din UE, a actualizat documentul Întrebări și răspunsuri, pe teme de transparență MiFID II și MiFIR.

Scopul acestui document este de a promova abordări și practici comune de supraveghere în aplicarea MiFID II și MiFIR în legătură cu subiectele de transparență. Acesta oferă răspunsuri la întrebările adresate de publicul larg, participanții la piață și autoritățile competente în legătură cu aplicarea practică a MiFID II și MiFIR.

Conținutul acestui document se adresează autorităților și firmelor competente, oferind claritate cu privire la aplicarea cerințelor MiFID II și MiFIR. Conținutul acestui document nu este exhaustiv și nu constituie o nouă politică.

Mecanismul de Întrebări și răspunsuri este un instrument practic de convergență utilizat pentru a promova abordări și practici comune de supraveghere în temeiul articolului 29 alineatul (2) din Regulamentul ESMA.

Poți citi mai multe detalii aici.

5. Proces de consultare ESMA cu privire la notificările pentru marketingul transfrontalier și gestionarea fondurilor

ESMA, autoritatea de reglementare a piețelor de valori mobiliare din UE, consultă părțile interesate cu privire la informațiile și șabloanele care trebuie furnizate și utilizate de firme atunci când informează autoritățile de reglementare cu privire la activitățile lor de marketing și management transfrontalier în temeiul Directivei OPCVM și AIFMD.

Scopul proiectului ITS și RTS este de a facilita procesul de notificare a activităților de marketing și management transfrontalier în legătură cu OPCVM-urile și FIA. Acest lucru se va realiza prin definirea de informații armonizate care să fie notificate autorităților competente și elaborarea de modele comune care să fie utilizate de societățile de administrare, OPCVM-uri și AFIA.

Procesul de consultare: Această consultare va prezenta un interes deosebit pentru administratorii de fonduri de investiții alternative, FIA administrate intern, OPCVM-uri, companiile de administrare, OPCVM-urile administrate intern și asociațiile comerciale ale acestora, precum și investitorii profesioniști și de retail care investesc în OPCVM-uri și FIA și asociațiile acestora.

Data limită pentru răspunsurile la consultare este 9 septembrie 2022.

Pașii următori: În urma perioadei de consultare, proiectele RTS și ITS vor fi finalizate și înaintate Comisiei Europene.

Sursa foto: Pixabay.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *