Persoana care semneaza documente
Combaterea spălării banilor,  Legislative

Schimbarea cadrului european de desfășurare a activității de prevenire și combaterea spălării banilor

La data de19 iunie 2024, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate 4 documente (pachetul AML propus în 2020) care vor reglementa și schimba semnificativ cadrul de desfășurare a activității de prevenire și combaterea spălării banilor care în prezent este prevăzut în Legea nr.129/2019 și legislația secundară emisă de BNR, ASF și ONPCSB. Vă prezentăm în continuare detalii despre noile reglementări europene!

1. Regulamentul 2024/1624

Regulamentul 2024/1624 se referă la prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (AMLR) și va intra în vigoare în 20 zile de la publicare. Se va aplica începând cu 10 iulie 2027.

De remarcat faptul că autoritățile europene au schimbat abordarea legislativă și au emis un regulament în locul directivelor, cu scopul de a obține armonizare și aplicare unitară la nivel european, știut fiind faptul ca directivele nu sunt direct aplicabile entităților obligate și prevăd doar norme minime, pe care statele membre le pun în aplicare prin legislația națională, uneori cu întârzieri considerabile.

Noile prevederi ale Regulamentului 2024/1624

AMLR stabilește norme la nivelul Uniunii Europene în următoarele domenii:

 1. Domeniul de aplicare, respectiv al entităților obligate
 2. Politicile, controalele și reglementările interne ale entităților obligate
 3. Diligența necesară față de clienți
 4. Transparența privind beneficiarilor reali
 5. Măsuri de administrare și atenuare a riscurilor care decurg din instrumentele anonime, inclusive plafonarea numerarului
 6. Obligațiile de raportare
 7. Păstrarea documentelor și a înregistrărilor

Regulamentul extinde definiția persoanelor expuse politic, definește și introduce noi obligații pentru emitenții IBAN-urilor virtuale (a se vedea recentul Raport EBA dedicat subiectului), extinde semnificativ măsurile sporite de precauție și introduce plafoane pentru aplicarea măsurilor suplimentare pentru serviciile personalizate (private banking).

De remarcat că în cadrul măsurilor de precauție privind clientela sunt prevăzute obligații exprese de a verifica dacă clientul, beneficiari reali sau acționarii direcți sau indirecți care dețin peste 50% direct sau indirect se află pe listele de sancțiuni internaționale.

Regulamentul detaliază modul de identificare a beneficiarilor reali și printre alte elemente importante clarifică faptul că „o participație în capitalurile proprii ale entității corporative” înseamnă exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra a cel puțin 25% din acțiunile sau drepturile de vot ori alte participații în capitalurile proprii ale entității corporative, inclusiv dreptul la o cotă-parte din profit, la alte resurse interne.

Totodată, regulamentul precizează că drepturile indirecte de proprietate se calculează prin înmulțirea acțiunilor sau a drepturilor de vot ori a altor participații în capitalurile proprii deținute de entitățile intermediare din lanțul de entități în care beneficiarul real deține acțiuni sau drepturi de vot și prin adunarea rezultatelor acestor diferite lanțuri. În situația în care Comisia constată că exista riscurile suplimentare asociate unor categorii de entități juridice, poate cobori pragul de identificare de la 25% la 15%.

2. Regulamentul (UE) 2024/1620

Regulamentul (UE) 2024/1620 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 se referă la instituirea Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA) și la modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010.

Obiectivul Autorității, care va avea sediul la Frankfurt, este de a proteja interesul public, stabilitatea și integritatea sistemului financiar al Uniunii și buna funcționare a pieței interne prin:

 1. prevenirea utilizării sistemului financiar al Uniunii în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului (SB/FT);
 2. contribuția la identificarea și evaluarea riscurilor și amenințărilor în materie de SB/FT pe piața internă în ansamblul său, precum și ale riscurilor și amenințărilor din afara Uniunii care au un impact asupra pieței interne sau care au potențialul de a avea un impact asupra pieței interne;
 3. asigurarea unei supravegheri de înaltă calitate în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) pe piața internă în ansamblul său;
 4. contribuția la convergența în materie de supraveghere în domeniul CSB/CFT pe piața internă în ansamblul său;
 5. contribuția la armonizarea practicilor de detectare a tranzacțiilor sau activităților suspecte transfrontaliere de către unitățile de informații financiare;
 6. sprijinirea și coordonarea schimbului de informații între FIU, precum și între FIU și alte autorități competente.

Regulamentul va intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea sa și se va aplica de la 1 iulie 2025.

Autoritatea de combatere a spălării banilor („AMLA”) va începe supravegherea directă a entităților obligate (care nu pot fi mai puține de 40) în iulie 2028.

Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale

Programul cuprinde noțiuni teoretice și practice, studii de caz și exemple din cazuistica internă și internațională. Sunt prezentate ultimele actualizări legislative, proiecte, tendințe, trenduri, riscuri emergente și inițiative cu impact relevant asupra activității practice.  

Înscrie-te AICI>>>

3. Directiva 2024/1640

Directiva 2024/1640 are în vedere mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849 (AMLD6).

AMLD6 va intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statele membre au la dispoziție 3 ani de la data intrării în vigoare pentru a transpune directiva (AMLD6) în legislația națională.

Normele stabilite prin Directiva 2024/1640

Directiva stabilește norme privind:

 1. măsurile aplicabile la nivel național sectoarelor expuse riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
 2. cerințele referitoare la înregistrarea, identificarea și verificările privind personalul de conducere de nivel superior și beneficiarii reali ai entităților obligate;
 3. identificarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul Uniunii și al statelor membre;
 4. crearea de registre privind beneficiarii reali și conturile bancare și accesul la aceste registre, precum și accesul la informațiile privind bunurile imobile;
 5. responsabilitățile și sarcinile unităților de informații financiare (FIU);
 6. responsabilitățile și sarcinile organismelor implicate în supravegherea entităților obligate;
 7. cooperarea între autoritățile competente și cooperarea cu autoritățile reglementate de alte acte juridice ale Uniunii.

4. Directiva 2024/1654

Directiva 2024/1654 modifică Directiva (UE) 2019/1153 în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul sistemului de interconectare și măsurile tehnice de facilitare a utilizării evidențelor tranzacțiilor.

Directiva intră în vigoare în a 20 zi de la data publicării, iar statele membre trebuie să asigure intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma până la 10 iulie 2027.

Reglementări instituite prin Directiva 2024/1654

Directiva stabilește:

 1. măsuri de facilitare a accesului autorităților competente la informațiile financiare și la informațiile privind conturile bancare și de facilitare a utilizării acestora de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave;
 2. măsuri de facilitare a accesului unităților de informații financiare (FIU) la informațiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, a infracțiunilor premisă asociate și a finanțării terorismului și măsuri de facilitare a cooperării dintre FIU; și
 3. măsuri tehnice de facilitare a utilizării evidențelor tranzacțiilor de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave.”

Citește și: Proiect ONPCSB de modificarea Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *