Lector consultant de investiții care ofera raspunsuri
Investiții

Consultanța de investiții – aspecte cheie lămurite de specialiști

Rolul consultantului de investiții este crucial pentru cei care doresc să-și gestioneze finanțele și să-și construiască un viitor financiar solid. Pe măsură ce cererea pentru consultanță în investiții crește, apar și întrebări semnificative cu privire la modul în care acești profesioniști operează, ce servicii oferă și cum pot ajuta investitorii să-și atingă obiectivele financiare. În acest articol vom explora aceste întrebări cheie și vom oferi răspunsuri detaliate despre activitatea unui consultant de investiții. 

Întrebările următoare au fost adresate în cadrul cursului Consultant de investiții din cadrul AS Financial Markets, iar răspunsurile sunt oferite de Roxana Păunescu, lector AS Financial Markets, Manager Departament Investigații Antifraudă, Anticorupție și Servicii Financiare/ Direcția Conformitate, Raiffeisen Bank România, specialist cu o experiență de peste 20 ani pe piața financiar-bancară și a pieței de capital. 

Consultant de investiții – obiect de activitate

Întrebare 1: Consultantul de investiții, persoană juridică, trebuie să aibă obiect exclusiv de activitate ?

Răspuns: Da. Consultanța de investiții. Nu poate presta în același timp consultanța fiscală, activități de broker de asigurări sau alte activități.

Întrebare 2: Conform art 127 alin (1) din Regulamentul 5/2019, consultanța, preluarea și transmiterea ordinelor se acordă exclusiv pentru valori mobiliare și unități de fond. Alin (2) prevede următoarele: ”consultanţilor de investiţii le este interzis să presteze alte servicii de investiţii decât cele prevăzute la alin. (1).” Cu alte cuvinte oferirea de consultanță pentru instrumente financiare derivate nu este permisă?

Răspuns: Consultanța de investiții este un concept care acordă unui participant în piață titulatura de consultant de investiții autorizat. Autorizația pentru consultantul de investiții este dată de A.S.F., prin urmare, Autoritatea de Supraveghere Financiară nu-și poate exprima opinia decât asupra instrumentelor financiare care intră sub jurisdicția sa.

O dată cu legea care implementează MIFID-ul, a existat o împărțire de instrumente financiare care intră sub competența A.S.F. și cele care intră în competența BNR. De exemplu, instrumentele derivate cu activ suport rata de dobândă sau curs valutar intră în aria B.N.R., astfel nu sunt acoperite de autorizația emisă de A.S.F. pentru consultant de investiții.

Prin urmare, consultantul de investiții poate oferi consultanță cu privire la instrumentele financiare care intră în zona de competență a A.S.F. și care sunt tranzacționate pe unul dintre locurile de tranzacționare din zona de competență A.S.F.

Conform definiției valorilor mobiliare (art 3 alin. (1) pct 84 din Legea 126/2018), în această categorie intră:

a) acţiunile deţinute la societăţi şi alte titluri de valoare echivalente acţiunilor deţinute la societăţi, la societăţi de tip parteneriat sau la alte entităţi, precum şi certificatele de depozit pentru acţiuni;

b) obligaţiunile şi alte titluri de creanţă securitizate, inclusiv certificatele de depozit pentru astfel de titluri;

c) orice alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare în numerar, stabilită în raport cu valori mobiliare, monede, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, mărfuri sau alţi indici ori unităţi de măsură.

În categoria valorilor mobiliare intră și instrumentele financiare derivate tranzacționate într-un loc de tranzacționare, pe o piață reglementată, MTF sau OTF.

Spre exemplu, depozitele structurate nu sunt instrumente financiare și nu intră în aria de activitate a consultantului de investiții. Nici criptomonedele.

Revenind la art. 127 din Regulamentul 5/2019, prevederile respective se referă la faptul că, un consultant de investiții nu poate desfășura anumite activități, precum cele de cercetare de piață, servicii financiare ce intră în sfera activităților principale sau secundare ale intermediarilor ( vezi Anexa 1 la Legea 126/2018).

Consultantul de investiții – funcții cheie/politici/proceduri

Întrebare 3: Consultantul de investiții, persoană juridică, trebuie să mențină funcții – cheie, precum: ofițer de conformitate/administrarea riscului/spălarea banilor/persoana însărcinată cu raportarea ? Prin asociere, consultantul de investiții este privit din punct de vedere al reglementatorului ca un fel de administrator de bani?

Răspuns: Consultantul de investiții persoană juridică trebuie să mențină funcții cheie de conformitate și administrator de risc. În ceea ce privește persoană însărcinată cu raportarea, această funcție poate fi îndeplinită de ofițerul de conformitate.

Consultantul de investiții este o entitate autorizată să furnizeze consultanță, preluare și transmitere de ordine. În schimb, nu i se permite să execute ordine, să furnizeze servicii de cercetare de investiții, custodie etc.

Întrebare 4: Ce politici/proceduri ar trebuie să existe la nivelul unui consultant de investiții, persoană juridică, ce preia și transmite ordine și furnizează servicii de consultanță?

Răspuns: Un consultant de investiții trebuie să aibă proceduri care să-i reglementeze activitățile permise, și anume de consultanță si preluare și transmitere de ordine.

Consultanță independentă vs non-independentă

Întrebare5 : Ce înseamnă conceptul de consultanță independentă și consultanță non-independentă?

Răspuns: Conform MIFID II, consultanța independentă este o consultanță prin care intermediarul se asigură că are o gamă variată de produse pe care le recomandă clienților, de exemplu de la mai mulți producători, mai multe clase de instrumente financiare care permit investitorilor să aibă un portofoliu diversificat, fără expunere pe un anumit producător sau arie geografică. Cu alte cuvinte, recomandă produse care se potrivesc cel mai bine nevoilor clientului său. Pentru a rămâne independent în recomandări, consultantului nu i se permite să primească și să rețină stimulente de vânzare.

Consultanța non-independentă este cea în care consultantul recomandă cu preponderență produse pe care le emit entitățile din cadrul unui grup financiar, în detrimentul unor produse care s-ar potrivi mai bine nevoilor clientului său. În cazul consultanței non-independente, consultantul poate să primească și să rețină comisioane de distribuție și/ sau alte stimulente monetare și non-monetare de la producătorii ale căror produse le recomandă, cu mențiunea că are obligația de transparenta față de clienți, respectiv de a disemina clienților, înainte de furnizarea serviciilor, că primește aceste stimulente.

Este o obligație legală ca un consultant de investiții să informeze clientul cu privire la tipul de consultanță pe care îl oferă, înainte de furnizarea serviciilor.

Cursul Consultant de investiții oferă informații despre structura, modul de funcționare și caracteristicile piețelor financiare, instrumentele financiare tranzacționate pe aceste piețe și cadrul de reglementare.

Pe lângă teorie, cursul conține și parte practică, unde vei avea posibilitatea de a analiza diverse studii de caz.

Înscrie-te AICI la cursul Consultant de investiții de la AS Financial Markets.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *