impozitarea-veniturilor-din-investitii-cass-si-nerezidenti
Investiții

Impozitarea veniturilor din investiții: baza de calcul CASS și impozitarea câștigurilor nerezidenților prin intermediari rezidenți

Impozitarea veniturilor din investiții este un subiect pe cât de important, pe atât de complex, iar înțelegerea conceptelor fiscale și aplicarea corespunzătoare a legislației aplicabile sunt esențiale atât pentru investitori- persoane fizice, cât și în procesul decizional al unei entități. 

Îți prezentăm în continuare câteva informații esențiale pe care este bine să le cunoști despre impozitarea veniturilor din investiții! Acestea vă sunt furnizate de dl. Mura Petru-Ovidiu, specialist cu experiență îndelungată pe teme de Fiscalitate. Dacă vrei să fii la curent cu modificările legislative în materie, te invităm să participi la cursul Regimul fiscal aferent veniturilor obținute din tranzacționarea instrumentelor financiare din cadrul AS Financial Markets.

Care este baza de calcul CASS în cazul veniturilor obținute de o persoană fizică din investiții, respectiv din transferul titlurilor de valoare efectuate prin intermediari?

În conformitate cu prevederile art. 170 alineatul (2) litera e) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120 (declarație unica estimativă, Capitol II – 15 mai anul curent), se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art.155 aliniatul (1) lit. b)-h) (lit. c)-h) începând cu 1 ianuarie 2024), după cum urmează:

e) venitul şi/sau câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94 – 97 (venitul şi/sau câştigul/câştigul net din investiţii – începând cu 1 ianuarie 2024)

În conformitate cu prevederile art.95 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Câștigul/Pierderea din operațiuni cu instrumentele financiare derivate reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre veniturile realizate din pozițiile închise și cheltuielile aferente acestor poziții , evidențiate în cont, pentru fiecare tip de contract și scadență, indiferent dacă acesta a ajuns sau nu la scadență. În cazul instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice între părți, fără închiderea poziției, câștigul/pierderea din operațiuni cu astfel de instrumente financiare reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre veniturile realizate cu ocazia decontărilor periodice și cheltuielile aferente, evidențiate în cont.

Determinarea câștigului/pierderii din operațiuni cu instrumentele financiare derivate se face de către un intermediar , așa cum este definit în legislația în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, la momentul fiecărei tranzacții, pe bază de documente justificative.

Veniturile realizate din operațiuni cu poziții închise cu instrumente financiare derivate reprezintă încasările efective din toate aceste operațiuni, cu poziții închise, evidențiate în contul beneficiarului de venit, mai puțin încasările de principal.

Cheltuielile aferente operațiunilor cu poziții închise cu instrumente financiare derivate reprezintă plățile aferente acestor poziții închise, evidențiate în contul beneficiarului de venit, inclusiv costurile aferente tranzacțiilor, mai puțin plățile de principal.

Determinarea câștigului/pierderii se efectuează la momentul fiecărei tranzacții pentru instrumente financiare derivate, în cazul pozițiilor închise de către intermediar definit potrivit legislației în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar.

Conform prevederilor art. 961, alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, intermediarii definiți potrivit legislației în materie au următoarele obligații:

  • a) Calcularea câștigului/pierderii pentru fiecare transfer/operațiune efectuat/efectuată pentru contribuabil;
  • b) Calcularea, reținerea la sursă, declararea și plata impozitului pe venit, conform art. 97, alin. (81)-(85);
  • c) transmiterea către fiecare contribuabil a informațiilor privind totalul câștigurilor/pierderilor și a impozitului calculat și reținut la sursă, în formă scrisă sau prin mijloace electronice, pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior;
  • d) Depunerea, anual, a declarației prevăzute la art.132 aliniatul (2).

Tratament fiscal aplicabil

Așadar, câștigul net din investiții realizat prin intermediari, care se ia în calcul pentru determinarea plafonului de 6,12 sau 24 salarii minime pe economie garantate în plata la data depunerii declarației unice estimative – Capitol II și care se cumulează cu celelalte venituri reglementate de art.155 aliniatul (1) din Codul Fiscal, după caz, este cel comunicat de intermediari, în formă scrisă, conform prevederilor legale mai sus menționate.

Obligația calculării venitului net ce constituie baza de calcul a plafoanelor funcție de care se datorează CASS revine intermediarului definit conform legislației specifice.

Pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare și a operațiunilor financiare derivate, efectuate prin entitățile prevăzute la art. 961 alin. (1) nu se reportează și nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

Calcularea plafonului se poate face din ianuarie 2024, contribuabilii putând depune Declarația unică, cap. I (pentru CASS).

La determinarea câștigului, ce se ia în considerare: prețul brut sau net al obligațiunilor?

La determinarea câștigului se ia în considerare prețul de înstrăinare, din care s-au scăzut comisioanele de tranzacționare și prețul de achiziție, indiferent că el este brut sau net. Cuponul este impozitat separat de către emitentul obligațiunii, nu intră în acest calcul, ne referim doar la prețul de tranzacționare al obligațiunii, pe piață.

Se impozitează câștigurile obținute de nerezidenți persoane fizice prin intermediari rezidenți fiscal români?

Conform art. 221 (Contribuabili) din Codul fiscal: ”nerezidenții care obțin venituri impozabile din România au obligația de a plăti impozit conform prezentului capitol și sunt denumiți în continuare contribuabili”.

De asemenea, conform art. 223:

(2) Următoarele venituri impozabile obținute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol (adică nerezidenți n.n.) și au tratamentul fiscal prevăzut în titlul II sau IV, după caz: (titlul IV, impozit pe venit n.n.)

g) veniturile unei persoane fizice nerezidente obținute din închirierea sau din altă formă de cedare a dreptului de folosință a unei proprietăți imobiliare situate în România, din transferul proprietăților imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare deținute la un rezident și din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenți români;

➡Așadar, nerezidenții persoane fizice sau juridice trebuie să plătească impozit pe venit sau pe profit, potrivit titlului II (profit) sau titlul IV (venit, mai exact investiții) din Codul Fiscal. 

Articolul 230 (Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene) face lumină în această privință, precizând la alineatul 5:

(5) Entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1) prin care persoanele fizice nerezidente obţin venituri din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români au următoarele obligaţii:

  • a) să solicite organului fiscal din România codul de identificare fiscală pentru persoana nerezidentă care nu deţine acest număr;
  • b) să păstreze originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat, însoţit/însoţită de o traducere autorizată în limba română;
  • c) să calculeze câştigul/pierderea la fiecare transfer/operaţiune efectuat/efectuată pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă;
  • d) să calculeze, să reţină la sursă, să declare şi să plătească impozitul pe venit, conform art. 97 alin. (81) – (85), pentru persoana fizică nerezidentă care nu face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri;
  • e) să transmită către fiecare contribuabil persoană fizică nerezidentă informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor şi impozitul calculat şi reţinut la sursă, în formă scrisă sau prin mijloace electronice, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
  • f) să depună anual declaraţia prevăzută la art. 132 alin. (2), atât pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă care nu face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, cât şi pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă care face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

➡Așadar, intermediarii nu trebuie să rețină impozit la sursă dacă investitorul persoană fizică este rezident al unui stat cu care România are încheiată CEDI și face dovada acestui lucru. În toate celelalte situații, se calculează și se reține impozitul (1% sau 3%). Mai multe detalii se pot citi la acest articol 230, inclusiv despre certificatul de rezidență fiscală.

Citește și: Impozitarea veniturilor din investiții – 13 aspecte importante pe care trebuie să le știi

Sursa foto: 123rf.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *