crowdfunding
Combaterea spălării banilor

Riscurile AML asociate cu activitatea de crowdfunding

Crowdfunding-ul a devenit o metodă alternativă de finanțare din ce în ce mai populară în întreaga lume, însă există anumite riscuri de spălarea banilor asociate cu aceste platforme. Pentru prevenirea și atenuarea acestor riscuri, platformele de crowdfunding trebuie reglementate prin autorități locale de reglementare. În România, Legea nr. 244/2022 publicată în Monitorul Oficial 754 din 27.07.2022 stabilește Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) ca autoritate competentă pentru autorizarea, reglementarea, supravegherea și controlul furnizorilor europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri.

Ce este activitatea de crowdfunding?

Crowdfunding-ul sau finanțarea participativă este o formă de finanțare alternativă bazată pe fonduri mici pentru întreprinderile nou-înființate (startup) și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM). Concret, prin intermediul unei platforme digitale, se pot strânge fonduri relativ mici pentru a finanța un proiect sau o afacere.

În crowdfunding vor exista, în general, 3 tipuri de actori, și anume:

 • Dezvoltatorul de proiect care propune proiectul spre finanțare
 • Investitorii care finanțează proiectul propus
 • Un furnizor de servicii de finanțare participativă, care joacă rolul de intermediar între primii doi

Furnizorul de servicii de crowdfunding pune la dispoziția publicului o platformă digitală, în cadrul căreia se pot întâlni dezvoltatorii de proiecte și investitorii.

Există mai multe tipuri de crowdfunding, și anume:

 1. Crowdfundingul bazat pe donații. Aceasta este o modalitate de a finanța un proiect solicitând unui număr mare de participanți să doneze o sumă mică de bani.
 2. Crowdfundingul bazat pe recompense. Aceasta implică oferirea de recompense donatorilor, în funcție de suma donată ( de exemplu anumite discount-uri pentru produsul sau serviciul oferit de dezvoltator).
 3. Crowdfunding bazat pe datorii. În aceste cazuri, startup-urile împrumută bani pe care îi rambursează creditorilor la un termen prestabilit, cu o rată a dobânzii stabilită.
 4. Crowdfunding bazat pe capital (Equity Crowdfunding). În cadrul acestui tip de finanțare, IMM-urile și Startup-urile care solicită fonduri oferă o parte din afacerea lor (sub formă de acțiuni) în schimbul investiției.

Riscurile AML asociate cu activitatea de crowdfunding

Deși principalul risc asociat cu activitatea de crowdfunding este acela de eșec al investiției, autoritățile europene au identificat și anumite riscuri de fraudă și spălarea banilor care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere.

Cele mai frecvente tipuri de fraudă asociate cu activitatea de crowdfunding sunt prin intermediul platformelor false și colectarea de bani pentru companii frauduloase

Platformele de crowdfunding cu acțiuni (equity crowdfunding) ar putea fi folosite pentru a facilita spălarea banilor și finanțarea terorismului în cel puțin 2 moduri:

 • Primul scenariu: Distribuitorul unui produs ilegal ar putea crea o companie falsă și ar putea comercializa valorile mobiliare ale companiei respective pe o platformă de finanțare participativă cu acțiuni. Falșii investitori ar putea cumpăra „în mod legitim” acțiuni fără valoare prin intermediul platformei, primind în același timp produsul pe partea laterală. Distribuitorii ar putea astfel să primească fonduri electronic și ar putea cumula mai multe plăți într-un singur flux de capital. Una dintre cele mai obișnuite tehnici folosite de infractori este aceea de a crea societăți de tip „cutie poștală”, fiducii sau structuri corporative complexe cu scopul de a-și ascunde identitățile. În aceste cazuri, deși fondurile implicate pot fi identificate în mod clar, beneficiarul real rămâne necunoscut.
 • Al doilea scenariu: Distribuitorul ar putea crea o societate fictivă, apoi și-ar putea comercializa titlurile prin intermediul unei platforme de crowdfunding. Printr-un alias online, același distribuitor ar putea să investească banii primiți ilegal în propria sa afacere. Aceasta reprezintă una dintre cele mai simple metode de a transfera banii câștigați ilegal peste granițe.

Pentru a preveni riscurile AML asociate cu activitatea de crowdfunding, este important ca investițiile să fie făcute doar prin platforme autorizate, iar furnizorii de servicii de finanţare participativă să dețină mecanisme interne pentru a se asigura că proiectele sunt corecte. Totodată, ei trebuie să se asigure că investitorii înțeleg riscul asociat investițiilor de finanțare participativă. Pentru ca acest lucru să se întâmple, ei trebuie să le ofere investitorilor informații clare și corecte. În plus, pot testa cunoștințele investitorilor la intrarea pe piață. În acest sens, Regulamentul (UE) 2020/1503 prevede următoarele:

 • Alin.18:  ”Pentru a menține un standard ridicat de protecție a investitorilor, pentru a reduce riscurile asociate finanțării participative și pentru a asigura tratamentul echitabil al tuturor clienților, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să dispună de o politică elaborată astfel încât să se asigure faptul că proiectele prezentate pe platformele lor sunt selectate într-un mod profesionist, corect și transparent, iar serviciile de finanțare participativă sunt prestate în același mod.”
 • Alin.23”Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să dispună de mecanisme de guvernanță care să asigure administrarea lor eficace și prudentă. Persoanele fizice care răspund de administrarea acestora ar trebui să aibă o bună reputație și un nivel suficient de cunoștințe, competențe și experiență.”
 • Alin.43 – ”Pentru a se asigura că investitorii nesofisticați potențiali înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor de finanțare participativă, furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să aibă obligația de a testa cunoștințele investitorilor nesofisticați potențiali la intrarea pe piață pentru a determina gradul lor de înțelegere cu privire la astfel de investiții. Furnizorii de servicii de finanțare participativă ar trebui să-i avertizeze în mod explicit pe investitorii nesofisticați potențiali care nu au suficiente cunoștințe, competențe și experiență, cu privire la faptul că serviciile de finanțare participativă prestate ar putea să nu fie adecvate pentru aceștia.
 • Art 21, alin 1 – ”Furnizorii de servicii de finanțare participativă evaluează, înainte de a le oferi investitorilor nesofisticați potențiali acces deplin pentru a investi în proiectele de finanțare participativă de pe platforma lor de finanțare participativă, dacă și care dintre serviciile de finanțare participativă prestate sunt adecvate pentru investitorii nesofisticați potențiali.
 • Art 21, alin2. – ”În scopul evaluării menționate la alineatul (1), furnizorii de servicii de finanțare participativă solicită investitorilor nesofisticați potențiali informații privind experiența, obiectivele în materie de investiții, situația financiară și cunoștințele de bază despre riscurile asociate investițiilor în general și cele asociate tipurilor de investiții oferite pe platforma de finanțare participativă”.

Legea Crowdfunding în România

În Monitorul Oficial 754 din 27.07.2022 a fost publicată Legea nr. 244/2022  privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri. Prezenta lege stabilește măsurile de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

Conform prevederilor acestei Legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a fost desemnată ca fiind autoritatea competentă în ceea ce privește autorizarea, reglementarea, supravegherea și controlul furnizorilor de servicii de finanțare participativă. În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în calitate de autoritate competentă, A.S.F. poate aplica sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, ale Regulamentului (UE) 2020/1.503 și ale reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi.

Pentru preveni riscurile AML asociate cu activitatea de crowdfunding, este important ca furnizorii serviciilor de finanțare participativă să dețină o înțelegere aprofundată a tuturor aspectelor legate de spălarea banilor. AS Financial Markets pune la dispoziția persoanelor interesate cursul de spălarea banilor. Acest program are ca obiectiv analizarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la spălarea banilor și prezintă metode eficiente de aplicare a normelor impuse de Uniunea Europeană în acest domeniu.

Pentru mai multe detalii, ne poți contacta la numerele de telefon: +40-369.404.124 și +40-771.261.036 sau pe adresa de email: office@cursuribursa.ro.

Citește și: Noutăți spălarea banilor din perioada 16 Iulie – 12 August 2022

Sursa foto: 123rf.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *