ESG-in-sectorul-financiar
Investiții

Ce este ESG și cum se integrează în sectorul financiar?

ESG se referă la evaluarea performanței unei companii pe baza factorilor de mediu, sociali și de guvernanță și, în ultimii ani, conformitatea cu principiile ESG a devenit o prioritate majoră a top managementului oricărei organizații. Află ce înseamnă integrarea criteriilor ESG în sectorul financiar!

Ce este ESG?

ESG este un set de standarde utilizat pentru a evalua practicile de afaceri și performanța unei organizații cu privire la diferite aspecte de sustenabilitate și etică (pe baza factorilor de mediu, sociali și guvernanță). De asemenea, oferă o modalitate de a măsura riscurile și oportunitățile de afaceri în acele domenii.

Iată ce înseamnă fiecare componentă ESG:

 • Mediu (Environmental): Această componentă se referă la impactul unei companii asupra mediului înconjurător. Evaluarea se concentrează pe practicile durabile, gestionarea resurselor naturale, reducerea emisiilor de carbon, gestionarea deșeurilor și conservarea biodiversității.
 • Sociale (Social): Acest aspect implică modul în care o companie interacționează cu angajații săi, comunitățile locale și societatea în ansamblu. Include aspecte precum angajamentul social, condițiile de muncă, diversitatea și incluziunea, sănătatea și siguranța angajaților și implicarea în comunitate.
 • Guvernanță (Governance): Aceasta se referă la modul în care o companie este condusă și gestionată, inclusiv structura consiliului de administrație, transparența în raportarea financiară, etica afacerilor, politica de remunerare a conducerii și respectarea normelor și reglementărilor.

Beneficii pe termen lung al integrării factorilor ESG

Un nivel ESG ridicat poate oferi organizațiilor mai multe beneficii pe termen lung, inclusiv:

 • Performanță operațională și management mai bun al riscurilor (consecvență mai bună a proceselor operaționale, planificare mai bună pe termen lung a investițiilor, economii de costuri rezultate din eficiență energetică, a resurselor și materialelor)
 • Creșterea reputației brand-ului – ceea ce se poate traduce printr-o fidelizare mai bună a clienților și atragerea mai ușoară de noi clienți
 • Acces la capital și finanțare (un nivel ESG ridicat poate ajuta la obținerea unor împrumuturi în condiții mai avantajoase, accesarea fondurilor europene și ajutoare de stat)

Cum se integrează criteriile ESG în sectorul financiar?

Pentru sectorul financiar, integrarea criteriilor ESG în procesele de investiții implică evaluarea impactului social, economic și de mediu al companiilor în care se investește. Investitorii ESG caută să obțină randamente financiare durabile, în timp ce promovează comportamentele responsabile din punct de vedere social și de mediu în cadrul întreprinderilor în care investesc.

Această abordare este tot mai importantă, deoarece investitorii și instituțiile financiare încep să considere ESG-ul ca pe un instrument esențial pentru evaluarea riscurilor și oportunităților asociate investițiilor pe termen lung.

Reglementări ESG

La nivel european, principalele reglementări UE cu privire la criteriile ESG sunt:

 • Directiva NFRD (Directiva 2014/95/UE) de raportare ESG – care impune anumite obligații de raportare în ceea ce privește aspectele ESG
 • Regulamentul publicării de informații privind finanțarea sustenabilă (SFDR) – Regulamentul (UE) 2019/2088 – care impune publicarea de informații ESG pentru participanții la piețele financiare care dezvoltă și vând produse financiare și care prestează servicii de administrare de portofolii (mai exact administratori de fonduri, furnizori de fonduri de pensii, bănci și asigurători) și pentru consultanți financiari. Scopul acestui act este să prevină dezinformarea ecologică (greenwashing) și să sporească transparența pe piețele de capital din Europa.
 • Regulamentul privind taxonomia (Regulamentul (UE) 2020/852 )– care prevede un sistem comun de clasificare pentru identificarea activităților economice sustenabile din punct de vedere al mediului.

La nivel național, principalul cadru legislativ privind ESG este format din Ordinul nr. 1938/2016 și Ordinul nr. 3456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile. Aceste acte normative stabilesc obligația de raportare a factorilor ESG a societăților cu peste 500 de angajați și fie au active totale mai mari de 20 milioane EUR, fie cifra de afaceri netă mai mare de 40 milioane EUR.

În general, principalele reglementări ESG pentru fondurile de investiții se referă la:

 • Raportarea obligatorie a factorilor ESG, cerând transparență în privința performanței și impactului investițiilor pe criterii ESG.
 • Integrarea ESG în procesele de investiții. Acest lucru înseamnă ca fondurile să ia în considerare factorii ESG în deciziile lor de investiții, să evalueze riscurile și oportunitățile asociate aspectelor de sustenabilitate și să integreze aceste criterii în procesele lor de analiză și selecție a investițiilor.

De asemenea, certificările ESG devin tot mai importante pentru a evalua și comunica performanța în materie de sustenabilitate a fondurilor de investiții.

Unii investitori solicită ca fondurile să respecte anumite criterii ESG pentru a fi eligibile pentru investiții, ceea ce poate include excluderea anumitor sectoare sau companii cu un impact semnificativ negativ asupra mediului sau societății.

În vederea aprofundării impactului exercitat de noul cadru legislativ ESG asupra sistemului financiar, te poți înscrie la cele două cursuri AS Financial Markets:

1. Guvernanța produsului în contextul standardelor de reglementare (MIFID II, ESMA, SFDR (ESG))

În acest curs, se vor aprofunda cerințele de guvernanță a produsului impuse de Directiva MIFID  și standardele ESMA în materie, precum și liniile directoare ale cadrului de guvernanță (best practices în domeniul formalizării cerințelor aferente ciclului de viață a produsului și detectării pieței target, actualizării pe bază continuă, evaluării maturității), cu punctarea rolului cheie îndeplinit de Comitetul de Guvernanță a Produsului (componența, cerințe de adecvare, responsabilități și escalare).

2. Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG în contextul cerințelor de adecvare impuse de cadrul MIFID.

Cursul vizează aprofundarea modului în care pot fi evaluate preferințele de sustenabilitate manifestate de client și modul în care sunt integrate în cerințele de adecvare specificate în cadrul MIFID 2 și în standardele de implementare ESMA. Se vor puncta aspecte cheie privind factorul de durabilitate, conexiuni cu factorii ESG si cadrul SFDR, CSDR, Taxonomia UE privind activitățile sustenabile.

Cursul aduce în prim plan metodologii privind impactul durabilității asupra randamentelor furnizate de serviciile financiare în paralel cu aprofundarea cerințelor diferențiate pentru creatorii și distribuitorii de produse în contextul evaluării preferințelor de sustenabilitate ale clienților în implementarea MIFID 2.

Cele 2 programe se adresează analiștilor, managerilor de portofoliu, auditorilor din sectorul financiar, managerilor de risc, ofițerilor de conformitate și tuturor persoanelor care doresc să aprofundeze acest subiect.

Cursurile au un puternic caracter aplicativ. Pentru detalii și înscrieri, ne poți contacta pe adresa: office@cursuribursa.ro sau la nr de telefon: +40-369.404.124 și +40-771.261.036

Sursa articol: BVB.ro, Investopedia.com

Citește și: Investiții cu randament pozitiv și negativ în 2024, prin prisma teoriei relativității aplicată pe piețele financiare

Sursa foto: 123rf.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *