Diverse

Raport AES privind fenomenul de Greenwashing în sectorul financiar

Autoritățile Europene de Supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA – AES) au publicat pe data de 4 iunie 2024 rapoartele finale privind Greenwashing-ul în sectorul financiar.

În rapoartele respective, AES reiterează înțelegerea comună la nivel înalt a greenwashing-ului ca o practică prin care declarațiile, acțiunile sau comunicările legate de sustenabilitate nu reflectă clar și corect profilul de sustenabilitate al unei entități, al unui produs financiar sau al serviciilor financiare. Această practică poate induce în eroare consumatorii, investitorii sau alți participanți la piață. AES subliniază din nou că jucătorii de pe piața financiară au responsabilitatea de a furniza informații despre sustenabilitate care să fie corecte, clare și să nu inducă în eroare.

AES prezintă o evaluare a răspunsului actual de supraveghere la riscurile de greenwashing în cadrul mandatului său și menționează că autoritățile competente (AC) iau deja măsuri în domeniul supravegherii afirmațiilor legate de sustenabilitate. În plus, AES oferă o perspectivă de viitor asupra modului în care supravegherea legată de sustenabilitate poate fi îmbunătățită treptat în anii următori.

Deși rapoartele AES se concentrează pe sectorul financiar al UE, acestea recunosc că abordarea greenwashing-ului necesită un răspuns global, implicând cooperarea strânsă între supraveghetorii financiari și dezvoltarea unor standarde interoperabile pentru dezvăluirile legate de sustenabilitate.

Raportul EBA privind Greenwashing-ul: aspecte importante

Raportul final al EBA oferă o imagine de ansamblu asupra riscului de greenwashing în sectorul bancar și impactul acestuia asupra băncilor, firmelor de investiții și furnizorilor de servicii de plată, cu accent pe schimbările din ultimul an. De asemenea, oferă recomandări instituțiilor, supraveghetorilor și factorilor de decizie politică.

Rezultatul analizei cantitative a greenwashing-ului arată o creștere clară a acestui trend în toate sectoarele, inclusiv în băncile din UE. Numărul total de cazuri presupuse a continuat să crească în 2023 (+21,1% în toate regiunile și +26,1% în UE comparativ cu 2022).

Raportul final investighează cazurile presupuse și potențiale de greenwashing raportate de autoritățile competente și oferă actualizări privind impactul negativ pe care greenwashing-ul îl poate avea asupra instituțiilor și consumatorilor. Riscurile reputaționale și operaționale continuă să fie considerate cele mai afectate de greenwashing. Acest lucru este în concordanță cu observația că riscul de litigii rezultat din greenwashing a fost într-o tendință de creștere în ultimii ani.

Pe măsură ce instituțiile își extind oferta de produse financiare sustenabile și își adaptează modelele de afaceri pentru a face față provocărilor legate de tranziția către o economie mai sustenabilă, abordarea greenwashing-ului este esențială pentru a oferi încredere pe piață și pentru a menține încrederea investitorilor și consumatorilor.

La nivel legislativ și de reglementare, EBA consideră că cadrul existent oferă deja fundații cheie pentru a aborda greenwashing-ul în sectorul bancar. Prin urmare, pe termen scurt, prioritatea ar trebui să fie finalizarea inițiativelor existente și planificate și susținerea unei implementări robuste a întregului set de noi reglementări. Eforturile de a aborda provocările legate de date, utilizabilitate, consistență și interoperabilitate internațională ar trebui să fie continuate.

EBA recomandă ca instituțiile să ia o serie de măsuri atât la nivel de entitate, cât și la nivel de produs pentru a se asigura că afirmațiile privind sustenabilitatea sunt exacte, fundamentate, actualizate, că reprezintă corect profilul general al instituției sau al produsului și sunt prezentate într-o manieră ușor de înțeles.

EBA recomandă ca autoritățile competente să își continue eforturile și activitățile planificate și în desfășurare pentru a identifica și monitoriza riscul de greenwashing în cadrul mandatului lor de supraveghere prudențială și/sau supraveghere a comportamentului.

Raportul EBA poate fi găsit AICI>>>

Raport final ESMA cu privire la Greenwashing

ESMA a subliniat următoarele aspecte în Raportul său Final:

AES confirmă o înțelegere comună a conceptului de greenwashing, care este în concordanță cu Raportul de Progres, incluzând următoarele noțiuni:

  • Greenwashing-ul poate fi fie intenționat, fie neintenționat.
  • Greenwashing-ul poate apărea în legătură cu entități care nu intră în sfera de aplicare a legislației UE privind finanțele durabile.
  • Greenwashing-ul poate fi declanșat de terți, pe lângă entitatea la care se referă comunicările privind sustenabilitatea sau entitatea responsabilă pentru produs.

ESMA recomandă ca AC-urile să continue dezvoltarea unei abordări dedicate, bazate pe riscuri, pentru supravegherea sustenabilității ca parte a cadrelor lor de monitorizare, să continue să își dezvolte expertiza pe acest subiect și să se bazeze pe mandatul lor de a proteja investitorii de greenwashing, printre alte inițiative. Raportul oferă exemple concrete de „bune practici” pentru AC-uri în puncte specifice, cum ar fi gestionarea plângerilor, dezvoltarea capacităților, desfășurarea de revizuiri tematice, etc.

În același timp, ESMA recunoaște provocările legate de acest exercițiu de supraveghere în ceea ce privește resursele limitate și disponibilitatea datelor, în plus față de anumite inconsecvențe și ambiguități în cadrul legal, așa cum au fost subliniate de mai multe AC-uri în feedback-ul lor.

În plus, Anexa 2 a Raportului Final oferă o descriere la nivel înalt a principalelor dispoziții legale care pot fi relevante pentru AC-uri atunci când se ocupă de cazuri de greenwashing.

Raportul ESMA poate fi consultat în întregime AICI>>>

CURS Evaluarea preferințelor de durabilitate ale clienților specifice ESG

Cursul vizează detalierea modului în care pot fi evaluate preferințele de sustenabilitate manifestate de client și modul în care sunt integrate în cerințele de adecvare specificate în cadrul MIFID 2 și în standardele de implementare ESMA.

Contactează-ne AICI pentru mai multe DETALII despre acest curs

Raportul EIOPA cu privire la Greenwashing

Pe măsură ce cererea pentru sustenabilitate crește, furnizorii de asigurări și pensii adoptă tot mai mult modele de afaceri prietenoase cu mediul și oferă opțiuni mai sustenabile consumatorilor. Deși această schimbare poate fi un pas pozitiv către o economie cu emisii nete zero, ea aduce și riscul de greenwashing – atunci când furnizorii de servicii financiare se prezintă în mod înșelător pe ei înșiși și/sau produsele lor ca fiind mai sustenabile decât sunt în realitate.

Pentru a combate acest risc, EIOPA stabilește propuneri cheie menite să îmbunătățească supravegherea greenwashing-ului și să îmbunătățească cadrul de reglementare a finanțelor sustenabile.

Complementar Raportului Final, EIOPA publică Opinia sa privind afirmațiile legate de sustenabilitate și greenwashing, care stabilește patru principii cheie pe care supraveghetorii naționali ar trebui să le ia în considerare atunci când investighează afirmațiile de sustenabilitate ale întreprinderilor. Raportul final oferă îndrumări practice privind aplicarea principiilor, cu exemple reale de bune și rele practici pe parcursul ciclului de viață al asigurărilor și pensiilor.

Raportul EIOPA poate fi găsit AICI>>>

Ce este Greenwashing

Greenwashing este o practică utilizată de unele companii sau organizații pentru a-și promova produsele, serviciile sau practicile ca fiind ecologice sau sustenabile, atunci când, de fapt, acestea nu îndeplinesc standardele reale de sustenabilitate. Termenul provine de la cuvintele englezești „green” (verde, asociat cu ecologia) și „whitewashing” (mușamalizare), și se referă la o formă de dezinformare destinată să creeze o imagine falsă de responsabilitate ecologică.

Exemple comune de greenwashing includ:

  1. Reclame înșelătoare: Companiile folosesc reclame care sugerează că produsele lor sunt ecologice fără a oferi dovezi concrete sau certificări adecvate.
  2. Ambalaje înșelătoare: Utilizarea de culori, imagini și cuvinte care sugerează ecologie (precum verde, frunze, sau termeni precum „natural” și „bio”) pe ambalajele produselor care nu sunt sustenabile în mod real.
  3. Declarații vagi sau lipsite de substanță: Folosirea unor termeni generici precum „prietenoși cu mediul” sau „eco-friendly” fără a specifica în ce mod produsul sau practica respectivă este benefică pentru mediu.
  4. Lipsa de transparență: Companiile care nu dezvăluie în mod complet informații despre impactul lor ecologic sau care evită să discute aspectele negative ale operațiunilor lor.
  5. Proiecte mici pentru a acoperi practici nesustenabile: Promovarea unor inițiative ecologice minore pentru a distrage atenția de la impactul negativ major al activităților principale ale companiei.

Greenwashing este problematic deoarece induce în eroare consumatorii care doresc să facă alegeri informate și sustenabile. În loc să contribuie la un comportament de consum responsabil, această practică exploatează preocupările legitime legate de mediu pentru a obține profit, fără a aduce beneficii reale mediului înconjurător. Astfel, este esențial ca atât consumatorii, cât și autoritățile de reglementare să fie vigilenți și să solicite transparență și onestitate în practicile ecologice ale companiilor.

Certificare internațională ESG și SFDR

Cursul oferă o perspectivă aprofundată asupra ESG și a cadrului de sustenabilitate (SFDR, CSRD), inclusiv o privire de ansamblu asupra peisajului de reglementare.

Contactează-ne AICI pentru mai multe DETALII

Citește și: Ce este ESG și cum se integrează în sectorul financiar?

Sursa foto: 123rf.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *