Persoană care scrie în caiet într-un birou judecătoresc
Combaterea spălării banilor

Ghid ONPCSB privind tehnicile de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale

Printre cele mai importante noutăți privind spălarea banilor din perioada 16-31 martie 2024 se regăsesc publicarea ghidului ONPCSB cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale și condamnarea pentru spălarea banilor în cea mai mare fraudă cu Bitcoin din Marea Britanie. Află toate evenimentele AML din această perioadă!

Ghid ONPCSB cu privire la tehnicile pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat Ghidul cu privire la tehnici pentru punerea în aplicare la nivel naţional a sancţiunilor internaţionale de către entitățile raportoare supravegheate și controlate de ONPCSB.

Acest ghid are ca scop expunerea unei sinteze a prevederilor legale aferente cadrului juridic pentru implementarea sancţiunilor internaţionale la nivel naţional. Totodată, prezintă exemplificativ anumite metode/tehnici care facilitează respectarea obligațiilor legale de către entitățile reglementate.

Un accent deosebit este pus pe modalitățile concrete de îndeplinire de către entitățile reglementate a obligaţiei de a aplica măsurile de cunoaştere a clienților și a beneficiarilor reali ai clienților pentru a stabili dacă aceste categorii de persoane includ persoane sau entităţi desemnate ori dacă operaţiunile derulate cu clientela implică bunuri în sensul O.U.G. nr. 202/2008.

Ghidul subliniază faptul ca entitățile reglementate trebuie să acorde o importanță maximă verificării periodice a modificărilor legislației primare și secundare în domeniul de referință, pentru a cunoaște și aplica în permanență prevederile actelor normative în vigoare.

Pentru ca entitățile reglementate să își poată îndeplini în mod corespunzător obligațiile ce decurg din prevederile legale aferente cadrului juridic pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, Oficiul recomandă ca acestea să procedeze la desemnarea, la nivel intern, a unei persoane cu responsabilități în aplicarea, în cadrul entității reglementate, a prevederilor legislației privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale. Astfel, entitățile raportoare trebuie să cunoască în primul rând aspectele teoretice și practice relevante privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale până la punctul în care se pot asigura că evită să furnizeze fără intenție servicii sau fonduri unei persoane desemnate sau să încalce în orice alt mod legislația în vigoare în domeniul de referință, fiind astfel capabile să își îndeplinească, după caz, obligațiile de raportare asociate.

Aceste îndatoriri pot presupune întâmpinarea unor provocări substanțiale, în parte pentru că numărul de persoane desemnate și interdicțiile cărora le sunt supuse cresc într-un ritm rapid și poate fi solicitant să țină pasul cu ritmul schimbărilor ce intervin frecvent. Alte provocări identificate de Oficiu includ faptul că o anumită persoană poate fi supusă simultan mai multor sancțiuni diferite, fiind necesară o atenție sporită și reluarea periodică a verificărilor.

Document Wolfsberg Group privind rolul instituțiilor financiare în combaterea finanțării terorismului

Wolfsberg Group (WG) a emis documentul „The Wolfsberg Group on Countering Terrorist Financing” care descrie rolul instituțiilor financiare în combaterea finanțării terorismului și măsurile de control care administrează și diminuează riscul ca o instituție financiară să fie folosită în mod abuziv pentru finanțarea terorismului.

Măsurile identificate de WG includ:

  • adoptarea standardelor și practicilor de precauție bazate pe riscuri;
  • o mai mare conștientizare a comportamentelor, riscurilor și tipologiilor de finanțare a terorismului;
  • cerințe de raportare adecvate care să permită o escaladare mai rapidă a cazurilor de suspiciune de finanțare a terorismului;
  • implementarea de tehnologii eficiente pentru a face scenariile de detectare mai eficace;
  • o mai bună colaborare și coordonare prin intermediul parteneriatelor public-private.

Documentul subliniază că instituțiile financiare trebuie sa găsească un echilibru între activitatea legitimă de reducere a riscurilor, în situațiile în care deciziile de restricționare a accesului la anumite produse și servicii sunt luate pentru gestionarea riscului de finanțare a terorismului, și acordarea accesului la sistemul financiar iar proporționalitatea unor astfel de măsuri, trebuie să fie analizată cu atenție.

Condamnare pentru spălarea banilor în cea mai mare fraudă cu Bitcoin din U.K.

Autoritățile din Marea Britanie au reușit prima condamnare pentru spălarea banilor în ceea ce presa internațională a descris ca fiind cea mai mare fraudă cu Bitcoin în istoria Marii Britanii. Autoritățile au confiscat de la un fost lucrător la fast food un portofel electronic care conținea 2 miliarde GBP în criptomonede. Principalul argument al procurorilor a fost lipsa dovezilor din care să rezulte modul licit de dobândire al fondurilor din portofelul electronic de către o persoană care în trecut, din activitatea legală desfășurată câștiga între 6.000 și 12.000 GBP pe an.

Totodată, procurori au confiscat bijuterii și proprietăți imobiliare în Marea Britanie și Dubai în valoare de milioane de GDP de la o persoană care deși nu desfășura nicio activitate, plătea la Londra o chirie lunară de 17.000 GBP. În ciuda faptului că ancheta a început in Octombrie 2018, autoritățile nu au reușit să identifice sursa fondurilor și alte persoane care au generat fondurile de origine ilegală, existând suspiciuni ca acestea provin din China unde peste 130.000 de investitori au fost fraudați de peste 5 miliarde USD în perioada 2014-2017.

Acest caz evidențiază și exemplifică în mod practic riscurile circumscrise criptomonedelor atunci când se analizează sursa de proveniență a fondurilor:

  • anonimatul și confidențialitatea;
  • tranzacțiile directe intre portofele electronice negăzduite (peer-to-peer în afara platformelor de tranzacționare);
  • dificultatea monitorizării de tranzacții cu criptomonede de către autorități;
  • caracterul transfrontalier și utilizarea mixerelor pentru a șterge trasabilitatea tranzacțiilor.

>>>Înscrie-te ACUM la cursul Legislația aferentă criptoactivelor: aspecte fundamentale – care are ca scop aprofundarea cerințelor Regulamentului 1114/2023 (MiCAR) în domeniul cripto-activelor, cu focus asupra obiectivelor de reglementare menite să contracareze riscurile aferente.<<<

Descoperă și alte noutăți AML importante în documentul atașat:

Evenimentul perioadei 16-31 martie 2024

În urma identificării unor deficiențe grave în mecanismele privind prevenirea și combaterea spălării banilor implementate de banca libaneză Bank Audi, Autoritatea de supraveghere din Elveția (FINMA) a confiscat profiturile obținute de aceasta prin nerespectarea legislației în valoare de 3,9 milioane CHF și a impus o taxă suplimentară de adecvare a capitalului de 19 milioane CHF. Ca măsură complementară, timp de doi ani sau până la implementarea completă a măsurilor de remediere, banca nu poate deschide noi relații de afaceri cu persoane expuse public (PEP).

Declarația perioadei 16-31 martie 2024

Darren McCormack agent special US Homeland Security cu ocazia condamnării KuCoin pentru spălarea banilor : „Astăzi, am demascat una dintre cele mai mari platforme de schimb de criptomonede la nivel mondial ca fiind o conspirație criminală de miliarde de dolari. KuCoin a ajuns să deservească peste 30 de milioane de clienți, în ciuda nerespectări legilor care asigură securitatea și stabilitatea infrastructurii bancare digitale de astăzi.”

>>Cursuri prevenirea și combaterea spălării banilor<<

Înscrie-te ACUM la unul din cursurile de prevenirea și spălarea banilor din cadrul AS Financial Markets pentru a înțelege toate riscurile și pentru a fi în conformitate cu legislația în vigoare!

Click AICI>> Prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și sancțiuni internaționale

Click AICI>> KYC/AML/CFT – Vulnerabilități și lecții învățate din cazuistica publică internațională

Click AICI>> Evaluarea riscurilor SB/FT

Click AICI>> Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea Caselor de Ajutor Reciproc

Click AICI>> Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari

Click AICI>> Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în asigurări

Click AICI>> Cunoașterea clientelei și prevenirea spălării banilor în activitatea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *